Административна такса от £20 се заплаща при записването на всяко дете.

Годишната такса за всички класове е еднаква:

Такса за обучение за 2014-2015 година e £330

За второ дете се заплаща с 20% намаление e £264

За трето дете се заплаща с 50% намаление e £165

Всички такси се заплащат предварително в началото на учебната година.

Всички учебници и материали са включени в годишната такса.

Administrative fee of £ 20 is payable upon enrollment of each child.

The annual fee for all classes is the same:

Tuition for the 2014-2015 year is £ 330

For the second child pays 20% reduction.

Third child is charged with 50% discount.

All fees are payable in advance at the beginning of the school year.

All books and materials are included in the annual fee.

Плащания и дарения:

NatWest

Bulgarian Cultural and Educational Soc ‘St Ivan Rilski’ CIC

Sort Code 600441

Ac N 12 71 21 91