“Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк” – Хр. Ботев.

 

Нина Борисова / Nina Borisova

Казвам се Нина Борисова и съм завършила специалност Българска филология в Софийския университет “Свети Климент Охридски” през 2008 година. В момента завършвам магистърската програма по Културен туризъм, създадена между Геолого-географския и Историческия факултети. Тази специалност включва дисциплини, изучаващи българския бит, обичаи и традиции, които възнамерявам да включа в учебната програма на училището.

Създaдохме Българско неделно училище Свети Иван Рилски с голяма любов и желание. Благодарни сме за предложената помощ и подкрепа от всички наши близки и приятели. Каним ви да станете част от това чудесно събитие и заедно да спомогнем за развитието му.

My name is Nina Borisova and I graduated in Bulgarian Philology at Sofia University “St. Kliment Ohridski” in 2008. Currently I am finishing my Master’s program in Cultural Tourism created between Geography and History Faculty. This specialty includes disciplines related to Bulgarian lifestyle, customs and traditions that I am intending to include in the curriculum of the school. Sazdohme Bulgarian Sunday School St. Ivan Rilski with great love and desire. We are grateful for the assistance and support offered from our family and friends. We invite you to become a part of this great event and together to contribute to its development.

Надя Манолова / Nadya Manolova

Казвам се Надя Манолова и съм завършила Ветеринарна медицина в ЛТУ София през 2003г. Вярвам че обучението може да е интересно и вълнуващо , дори по “скучни” предмети като химия и биология ( които са моята страст). Всяко дете е уникално и може да развие своя потенциал и креативност с наблюдаване и усвояване на естествените процеси, протичащи в живата природа.

Тюркян Али

Казвам се Тюркян Али. През 2005 година завърших Българска филология в шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, след което продължих магистратурата си във ВСИ “Черноризец Храбър” по специалността “Връзки с обществеността”. Още като студентка започнах работа като журналист в регионалната телевизия, а след това и вестник. Последната ми спирка беше Българското национално радио – Радио Шумен, където работих като редактор и имах щастието да срещна едни от най-добрите си учители. На английска територия продължих да практикувам професията си на журналист в РадиоБг-Лондон. И тук разбрах, че българите, където и да са по света, успяват да запазят традициите си живи. Българско неделно училище “Св Иван Рилски” е истинско предизвикателство за мен. Тук срещнах професионалисти, които са поели мисията да поддържат живи българският дух, бит, традиции и език, далеч от Родината. Да, ние го правим и ще го правим с много любов и взаимна подкрепа и ще докажем, че тази мисия е възможна, чрез българските деца, които ще подготвяме в нашето училище.

 

Радослава Попандреева

Казвам се Радослава Попандреева и съм дипломиран учител по История и География, Изобразително изкуство.
В България съм работила като учител и лектор и имам 10 годишен педагогически стаж, като през 2004 г. съм удостоенна с приза учител на годината за община Радомир.
В продължение на 11 години съм била танцьор към ансамбъл Нашенчета –гр.Плевен, носител на многобройни награди на републиканско и международно ниво.
За мен Историята и Географията са предметите, които изграждат представата за родова принадлежност и самоопределянето на една личност особенно в днешните времена на глобализация, представа за Род, Родина, Народ и Народност. Историята е наука за миналото, а народ без минало –няма бъдеще.
Географията е наука за света –тя дава възможност за безгранично пътешествие и опознавате на природата, тя те зарежда с желание за откриване на нови непознати места природни забележителности в България в частност и на света като цяло.
За мен е чест да съм част от екипа на училището и с най-голямо желание и радост ще се постарая да бъда един своeобразен гид на децата в часовете по История и География на България …”…Земя като една човешка длан, но по-голяма ти не си ми нужна…”