• От септември 2016 г. учебните заниятия ще се провеждат в сградата на Rock Road Library  на 69 Rock Road, Cambridge, CB1 7UG.  Денят се променя от неделя в събота. Часовете ще се провеждат както следва:

                В 4, 5, 6, 7 клас нашите ученици ще изучават Български език и литература, История и География на България, Фолклорни танци. Времето за провеждане на учебните часове ще е:

               – 9:00-12:30

                В 1, 2 и 3 клас нашите ученици ще изучават Български език и литература, Човекът и обществото и Фолклорни танци. Моля да се има предвид, че предстои преместване на 3 клас в Първа смяна от идната 2018/2019 година! Времето за провеждане на учебните часове ще е:

               – 13:00-16:30

                Двете предучилищни групи – съответно 3-4 и 5-6 годишни ще посещават учебни занятия от:

               – 14:00-16:00