•  Датите за провеждане на учебните занятията за 5 – 6 клас (9:30 – 12:00) са в събота:

септември – 7, 14, 21, 28 (2:00 до 6:00 часа)

октомври – 5, 19

ноември – 2, 9, 16, 23, 30

декември – 7, 14(Коледно тържество от 14:30 часа)

януари – 11, 18, 25

февруари – 1, 8, 15, 29

март – 7, 14, 21, 28

април – 4, 25

май – 2, 9, 16, 23(честване за 24 май от 14:30 часа)

юни – 6, 13, 20(последен учебен ден от 14:30 часа)

Датите за провеждане на учебните часове на Подготвителната група (11:00 – 13:00), 1 клас(10:00 – 13:00), 2 клас(12:30 – 15:30), 3 клас(12:00 – 15:30) и 8 клас(13:15 – 15:30) са в неделя:

септември – 8, 22, 29

октомври – 6, 20

ноември – 3, 17, 24

декември – 1, 8, 14(Коледно тържество от 14:30 часа)

януари – 12, 19, 26

февруари – 2, 9, 16, 23

март – 1, 8, 15, 22, 29

април – 5, 26

май – 3, 10, 17, 23(честване за 24 май от 14:30 часа)

юни – 7, 14, 20(последен учебен ден от 14:30 часа)

 

  • Обучението по Човек и общество за 3 и 4 клас, както и по история и география на България ще се провежда в смесена форма на обучение чрез платформата Moodle(използвана от Софийския университет и Cambridge university). Всяка седмица ще се провеждат консултации чрез Виртуална класна стая. В Moodle системата учениците ще влизат с индивидуални профили и ще следват указанията по темите. Всяка тема съдържа материали, задачи, задания и тестове. Като препоръка за технически изисквания, учениците е хубаво да имат собствен мейл(или да използват на родителя, като най-добър вариант е да е в gmail) и да имате инсталиран Google Chrome. Редовната консултацията ще се извършва чрез VEDAMO виртуална класна стая както следва:

Събота:

9:00 – 10:00 – Човекът и обществото за 3 клас

12:10 – 13:30 – история и география на България – 5 и 6 клас

Сряда:

18:30 – 19:30 – история и география на България 8 клас

Освен електронното обучение, през всеки срок ще има по две предварително уговорени дати за присъствена работилница с учителката.