Адрес на училището в Кеймбридж:

St Andrew’s Hall, St Andrew’s Road, Chesterton, Cambridge, CB4 1DH

Адрес на училището в Питърборо:

73 Herlington, Peterborough PE2 5PW

Контакти:

Нина Борисова – 07774379989

Димитринка Джумакова – 07518276487

email:

ivanrilskischool@gmail.com

ddzhumakova@ivanrilskischool.com

facebook page: https://www.facebook.com/ivanrilskischoolcambridge