• ЗАПИСВАНЕ  2021/2022

    БНУ „Св. Иван Рилски“ обявява поетапен прием на ученици за новата учебна година както следва:

    • ‚Early bird‘ – за ученици, които бъдат записани до 30 юни административната такса отпада и комплектът учебници ще бъде набавен за сметка на училището. Те заплащат годишната такса в срок до първия учебен ден.
    • За ученици записани след посочения горе срок – заплащат административна такса и поемат отговорност за набавянето на комплекта учебници. Заплащането на годишната такса става в период до първия учебен ден.
    • За нови ученици – заплащат административна и годишна такса. Училището поема комплекта с учебници и съответните материали.
    • За ученици, включени в групите ‚Бърборани‘ и подготвителна група (5-6г., набор 2016) обучението е безплатно. Групите са лимитирани до 10 деца. За да се гарантира прием за новата година се подава Заявление. Учениците, които имат по-голям брат или сестра в училището са с предимство.