• Уважаеми родители, с удоволствие Ви уведомяваме, че учебната година ще започне присъствено, макар и при строги мерки за безопасност.

  Първият учебен ден ще  е  на 13 септември 2020.
  Както ще се информирате от предоставения график,  присъственото обучението през новата 2020/2021 учебна година ще бъде само в неделни дни.

  Поради обстоятелствата, официално откриване на учебната година няма да има, за да се избегне струпване на хора.
  Допълнително ще бъдат въведени мерки за безопасност, дистанциране, хигиена преди началото на учебната година и в тази връзка, децата ще се приемат и изпращат по определен график от учителите. Много молим, да бъдете стриктни и да спазвате часовия диапазон, за да се осигури плавно приемане и предаване на децата.
  Училището ще осигури всички учебници и материали, както и дезинфекциращи препарати, за да се съблюдава хигиената.

  Проблемът, с който се сблъскахме е, че на този етап не можем да се
  върнем към обичайното място в библиотеката,  тъй като самите библиотеки не са се върнали към нормален режим на работа.
  Затова, учебната година ще започне в St Andrew’s Rd, Chesterton,
  Cambridge CB4 1DH , където ще очакваме Вас и Вашите деца.

  Обучението по “Човекът и обществото” за 3 и 4 клас ще бъде проведено в платформа Мудъл и виртуална стая Ведамо от Радослава Попандреева. Новото тук е, че то ще бъде част от неделния график на учениците, т.е. те ще бъдат обучавани на място в училището по познатия дистанционен начин, подпомагани присъствено от Калина Манева. За целта  учениците от  3 и 4 клас ще трябва да носят лаптоп или таблет.

  За съжаление, миналата учебна година не успяхме да връчим
  удостоверенията за приключило обучение , но те ще бъдат раздадени в началото на учебната година срещу подпис от родител.
  Педагогически състав:
  Български език като чужд – ниво А1- Нина Борисова- дистанционна форма на обучение
  Бърборани, Подготвителна група и 1 клас- Димитринка Джумакова- присъствена форма на обучение
  2 клас, 3 клас и 4 клас – Калина Манева- присъствена форма на обучение
  6 клас – Валентина Кулева-смесена форма на обучение
  7 клас- Галина Гурбанова- смесена форма на обучение
  Човекът и обществото(3 и 4 клас), История и География (6 и 7
  клас)-Радослава Попандреева- смесена форма на обучение
  УЧЕБНИ НЕДЕЛИ (СЕДМИЦИ)
  Септември – 13, 20, 27
  Октомври – 4, 11, 18, 25
  Ноември – 8, 15, 22, 29
  Декември – 6, 13, 19(Коледно тържество)
  Януари – 10, 17, 24, 31
  Февруари – 7, 14, 21, 28
  Март – 7, 14, 21, 28
  Април – 11, 18, 25
  Май – 9, 16, 22 (събота-учебен ден), 23 (последен учебен ден/Tържество)

  ГРАФИК НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА
  Зала 1
  9:55 – приемане Бърборани
  10:00-10:55 – Бърборани
  10:55 – изпращане Бърборани
  11:10 – приемане Подготвителна група
  11:15-13:15 -Подготвителна група
  13:15 – изпращане Подготвителна група
  13:40 – приемане 1 клас
  13:45-16:15 – 1 клас
  16:15 – изпращане 1 класЗала 2
  8:55 – приемане 2 клас
  9:00-11:00 – 2 клас
  11:00 – изпращане 2 кл.
  11:15 – приемане 3 и 4 клас
  11:15-13:15 – 3 и 4 клас БЕЛ
  13:30-14:30 – 3 и 4клас  Човекът и обществото
  14:30 – изпращане 3 и 4 клас

  ПРОГРАМА НА ОНЛАЙН ЧАСОВЕТЕ В СЪБОТА
  10:00-12:00 – български език като чужд А1 ниво
  ПРОГРАМА НА ЧАСОВЕТЕ В НЕДЕЛЯ
 • Зала 1 Зала 2 онлайн БЕЛ ЧО, История и География
  10:00-11:00 – Бърборани 9:00-11:00 – 2 клас 9:30-11:30 – 6 кл БЕЛ 10:00-11:20 – 7 клас
  11:15-13:15 – ПГ 11:15-13:15 – 3 клас 11:40-13:40 – 7 кл БЕЛ 11:50-13:10 – 6 клас
  13:45-16:15 – 1 клас 13:30-14:30 – 3 и 4 клас ЧО 13:30-14:30 – 3/4 кл
  14:45 – 16:45 – 4 клас
 • ЗАПИСВАНЕ 2020/2021

  БНУ „Св. Иван Рилски“ обявява поетапен прием на ученици за новата учебна година както следва:

  • ‚Early bird‘ – за ученици, които бъдат записани в периода 1 юни до 5 юли административната такса отпада и комплектът учебници ще бъде набавен за сметка на училището. Те заплащат годишната такса в срок до първия учебен ден.
  • За ученици записани след посочения горе срок – заплащат административна такса и поемат отговорност за набавянето на комплекта учебници. Заплащането на годишната такса става в период до първия учебен ден.
  • За нови ученици – заплащат административна и годишна такса. Училището поема комплекта с учебници и съответните материали.
  • За ученици, включени в групите ‚Бърборани‘ и подготвителна група (5-6г., набор 2015) обучението е безплатно. Групите са лимитирани до 10 деца. За да се гарантира прием за новата година се подава Заявление. Учениците, които имат по-голям брат или сестра в училището са с предимство.