Решението за създаване на Българско неделно училище “Свети Иван Рилски” в Кеймбридж е породено от силното желание да бъде създадена организация, съхраняваща българския език, култура и обичаи сред българската общност в Англия. Желанието ни е да създадем един събирателен център за съхраняване и развитие на тези културни белези. Именно Нашето училище може да бъде такъв център, където Нашите деца, които са Нашето бъдеще, да се научат да говорят и пишат на езика, на който говорят и пишат техните баби и дядовци. От нас зависи да запазим връзката с нашия български корен чрез езика, носител на нашата идентичност, музиката, танците и обичаите.

В Българско неделно училище “Свети Иван Рилски” децата ще имат възможност да получат качествено образование в областта на българския език и литература, география и история на България.