Административна такса – £20.

Годишната такса за всички класове е еднаква:

Такса обучение за 2022-2023 година e £330.

За второ дете се заплаща с 20% намаление – £264.

За трето дете се заплаща с 50% намаление – £165.

Учениците, записани в група “Бърборани” (3-4г.) заплащат само административна такса.

Преводите се извършват до началото на учебната година. Като основание се посочва името на детето.

Всички учебници и материали са включени в годишната такса.

Плащания и дарения:

NatWest

Bulgarian Cultural and Educational Soc ‘St Ivan Rilski’ CIC

Sort Code 600441

Account N 12 71 21 91