Административна такса от £20 се заплаща

при записването на всяко ново дете.

Годишната такса за всички класове е еднаква:

Такса обучение за 2020-2021 година e £330

За второ дете се заплаща с 20% намаление e £264

За трето дете се заплаща с 50% намаление e £165

Учениците, записани в група “Бърборани” и подготвителна група(5-6г.) не заплащат такси.

Всички такси се заплащат предварително в началото на учебната година. Като основание за превода, посочете името на детето си.

Всички учебници и материали са включени в годишната такса.

Плащания и дарения:

NatWest

Bulgarian Cultural and Educational Soc ‘St Ivan Rilski’ CIC

Sort Code 600441

Ac N 12 71 21 91