Свободни позиции:

  • Преподавател по български език и литература за 1 – 4 клас
  • Преподавател по български език и литература за 5 – 12 клас

Необходими документи:

  • Автобиография
  • Мотивационно писмо
  • Документ за придобита квалификация по специалността
  • Препоръки
  • Документ за придобито ниво за английски език (предимство)
  • Компютърни умения – Internet, Word, Power point (предимство)
  • Курс за първа помощ (предимство)