Българско неделно училище “Св. Иван Рилски” отвори врати през септември 2014 година в град Кеймбридж.

През 2017г. отвори врати и филиалът ни в Питърборо.

От 2016 година училището ни е член на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ).

Българско неделно училище “Св. Иван Рилски” е вписано в Списъка на българските неделни училища в чужбина, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

БНУ “Св. Иван Рилски” работи по програми и учебници одобрени от МОН. В края на учебната година, учениците, посещавали редовно учебните занятия, получават удостоверение за завършен клас.

Училището е лицензирано, подпомагано и регулирано от МОН.

Нашите ученици могат да се възползват от обучение по български език и литература, околен свят, човекът и обществото, история и география на България.