“Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк” – Хр. Ботев.

 

Нина Борисова – председател на Bulgarian Cultural and Educational Soc. “St. Ivan Rilski” CIC

Димитринка Джумакова – училищен ръководител; Бърборани, ПГ и 1 клас БЕЛ 

Ваня Иванова – Бърборани и ПГ 

Таня Станкева – 1 клас 

Здравка Амудова – 1- 4 клас БЕЛ, Околен свят и Човекът и обществото

Галина Гурбанова – 7 и 8 клас БЕЛ

 Радослава Попандреева –  7 и 8 клас – история и география на България