“Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк” – Хр. Ботев.

 

Нина Борисова – председател на Bulgarian Cultural and Educational Soc. “St. Ivan Rilski” CIC

Димитринка Джумакова – училищен ръководител; Бърборани, ПГ и 1 клас БЕЛ

Радослава Попандреева – 3 и 4 клас Човекът и обществото;  6 и 7 клас – история и география на България

Калина Манева – 1 – 4 клас БЕЛ и Околен свят

Здравка Амудова – 1- 4 клас БЕЛ, Околен свят и Човекът и обществото

Галина Гурбанова – 7 клас БЕЛ

Валентина Кулева – 6 клас БЕЛ