“Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк” – Хр. Ботев.

 

Нина Борисова – председател на Bulgarian Cultural and Educational Soc. “St. Ivan Rilski” CIC

Димитринка Джумакова – училищен ръководител; ПГ и 3 клас БЕЛ

Радослава Попандреева – 3 клас Човекът и обществото; 5, 6 и 8 клас – история и география на България

Калина Манева – 1 и 2 клас БЕЛ и Околен свят

Галина Гурбанова – 6 клас БЕЛ

Валентина Кулева – 5 и 8 клас БЕЛ