Програма – Кеймбридж:

събота

зала 1 зала 2
час клас предмет час клас предмет
9:00-11:00 ПГ*(5-6г) БЕ 9:00-11:00 2 клас БЕЛ
11:30-14:10 1 клас БЕЛ 11:30-14:10 4 клас БЕЛ
14:30-15:30 ПГ*(3-4г) БЕ 14:30-16:30 3 клас БЕЛ
дистанционна форма
14:30-15:10 7 и 8 клас история
15:10-15:50 7 и 8 клас география
16:30-18:30 7 и 8 клас БЕЛ

Програма – Питърборо:

неделя

зала 1 зала 2
час клас предмет час клас предмет
9:00-10:00 ПГ*(3-4г) БЕ 9:00-11:40 2 клас БЕЛ+ОС
10:15-12:15 ПГ*(5-6г) БЕ 12:00-15:30 3 и 4 клас БЕЛ+ЧО
12:30-15:10 1 клас БЕЛ

*безплатни групи

„Бърборани“

ПГ (3-4г.)

група за развитие на социални и комуникативни умения

„Бърборани“  е група за деца на възраст между 3 и 4 г.

В нея по забавен и интересен за децата начин  ще се фокусираме върху формиране и усъвършенстване на комуникативноречевата  компетентност, фината и обща моторика,  социалните и когнитивни умения. За успешното постигане на тези комплексни задачи, се прилагат  широк набор от  игрови похвати,  арт техники , ролеви и творчески задачи. Всички те, целят да изградят умения за общуване, увереност и мотивация у детето и постигат специфични цели в обучението и овладяване на българския език,  като развитие на фонематичното възприятие, усъвършенстване на звукопроизношението,  обогатяване и активизиране на речника, сформиране на граматически правилна реч,  придобиване на  умения за водене на диалог и участие в него, познание към нови неща, работа в екип, активно слушане и др.

Казано на езика на децата:  ще играем, ще рисуваме, ще творим , ще пеем, ще танцуваме, ще слушаме и разказваме приказки, ще влизаме в ролята на различни герои , ще се забавляваме!

Местата са ограничени.

Едночасовите присъствени сесии ще се водят от квалифициран логопед с дългогодишен опит.