УЧЕБНИ НЕДЕЛИ (СЕДМИЦИ)
Септември – 13, 20, 27
Октомври – 4, 11, 18, 25
Ноември – 8, 15, 22, 29
Декември – 6, 13, 19(Коледно тържество)
Януари – 10, 17, 24, 31
Февруари – 7, 14, 21, 28
Март – 7, 14, 21, 28
Април – 11, 18, 25
Май – 9, 16, 22 (събота-учебен ден), 23 (последен учебен ден/Tържество)

ГРАФИК НА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ДЕЦАТА
Зала 1
9:55 – приемане Бърборани
10:00-10:55 – Бърборани
10:55 – изпращане Бърборани
11:10 – приемане Подготвителна група
11:15-13:15 -Подготвителна група
13:15 – изпращане Подготвителна група
13:40 – приемане 1 клас
13:45-16:15 – 1 клас
16:15 – изпращане 1 класЗала 2
8:55 – приемане 2 клас
9:00-11:00 – 2 клас
11:00 – изпращане 2 кл.
11:15 – приемане 3 и 4 клас
11:15-13:15 – 3 и 4 клас БЕЛ
13:30-14:30 – 3 и 4клас  Човекът и обществото
14:30 – изпращане 3 и 4 клас